De eerste ronde van de interne is verspeeld. Per abuis had ik de partij tussen Remco Kieft en Harry Gielen als winst voor zwart ingevuld; de partij werd remise. Hier volgen de juiste uitslagen gevolgd door de licht gewijzigde ranglijst. Daarna geef ik enkele vuistregels waarmee de deelnemers de indeling voor de volgende ronde en het aantal te behalen punten kunnen inschatten. De weergegeven ratings zijn de ratings per 16-9-16 of, bij het ontbreken daarvan, de geschatte rating.

Interne Schaakclub Haren 2016/2017

Partijen in Ronde 1 - 16-9-2016

  Raoul Suurmeijer               

Harm van der Mossel

1-0
Bart Romijn Maarten Roorda 0-1
Andreas Tasma Frans Hindriks 1-0
Remco Kieft Harry Gielen ½-½
Jaap Tuinman Carla Graafland 0-1
Ton Bontsema Anton Guinée 1-0
Amjad Alshorman Jibbe Blanksma 1-0
Emile Bouwman Petra Raaijen 0-1

 

Stand per 16-9-2016

Pos Naam Speler Score Wrde Prt W R V Prc S Rtg
1 Raoul Suurmeijer 151 80 1 1 0 0 100 1 1900
2 Maarten Roorda 149 79 1 1 0 0 100 -1 2123
3 Andreas Tasma 147 78 1 1 0 0 100 1 2023
4 Carla Graafland 145 77 1 1 0 0 100 -1 1600
5 Ton Bontsema 143 76 1 1 0 0 100 1 1568
6 Amjad Alshorman 141 75 1 1 0 0 100 1 1250
7 Petra Raaijen 139 74 1 1 0 0 100 -1 1150
8 Harry Gielen 109 73 1 0 1 0 50 -1 1303
9 Remco Kieft 108,5 72 1 0 1 0 50 1 1768
10 Harm van de Mossel 71 71 1 0 0 1 0 -1 1346
11 Bart Romijn 70 70 1 0 0 1 0 1 1465
12 Frans Hindriks 69 69 1 0 0 1 0 -1 1435
13 Jaap Tuinman 68 68 1 0 0 1 0 1 1186
14 Anton Guinee 67 67 1 0 0 1 0 -1 1128
15 Jibbe Blanksma 66 66 1 0 0 1 0 -1 1050
16 Emile Bouwman 65 65 1 0 0 1 0 1 538

Vuistregels voor het begrijpen van systeem Keizer

Systeem Keizer is te complex om de indeling voor de volgende rondes en de berekening van het aantal punten precies uit het hoofd uit te rekenen. Dat komt doordat de gespeelde rondes volgens een ingewikkelde regel worden herberekend. Gelukkig zijn er een aantal vuistregels die het inschatten van de tegenstander voor de volgende ronde en het mogelijk aantal te behalen punten mogelijk maken.     

Indeling volgende rondes

Na de eerste ronde van systeem Keizer wordt er zoveel mogelijk ingedeeld op basis van de huidige ranglijst. Dat zou in ronde 2 betekenen dat nummer 1 tegen nummer 2 speelt, nummer 3 tegen 4 etc. De speler met een positieve wit zwart score (1) krijgt zwart tegen de speler met een negatieve zwart wit score (-1).  Als er een speler wegvalt door afwezigheid kan de indeling in lichte mate veranderen. Als bijvoorbeeld nummer 2 afwezig is kan het voorkomen dat de nummer 1 tegen de nummer 3 wordt ingedeeld; het syteem beslist in dat geval wie de witte stukken krijgt. De wit-zwart verandering kan er toe leiden dat het systeem anders gaat indelen met het oog op het gelijktrekken van de wit-zwart verhouding.

Pas na plusminus zeven rondes kunnen dezelfde spelers weer tegen elkaar uitkomen. Spelers dienen minimaal 10 keer te spelen om in aanmerking te kunnen komen voor de play-off. Partijen die tijdens de eerste vierkampenserie worden verspeeld worden als partij voor de interne meegeteld, maar niet als score. De speler wordt in dit geval als afwezig voor club aangemerkt en krijgt 50% compensatie, ongeacht zijn resultaat. Voor de overige rondes van de competitie geldt dat een speler geen compensatie meer krijgt voor deelname aan externe competities.   

Inschatting van de score

Zodra een speler weet tegen wie hij uitkomt weet hij ongeveer (dus niet precies) hoeveel punten er aan zijn totaal worden toegevoegd bij het behalen van winst, verlies of remise.

Bij winst wordt de ongeveer de waarde van de tegenstander bij de huidige score opgeteld.

Bij remise wordt ongeveer de helft van de waarde van de tegenstander bij de huidige score opgeteld.

Bij verlies worden er 0 punten behaald

Bij afwezigheid krijgt de speler 1/3 van zijn eigen waarde, bij een bye of speciale afwezigheid iets meer.

Een voorbeeld:

Als Maarten Roorda van Raoul Suurmeijer wint, scoort hij ongeveer 80 punten

Als Raoul Suurmeijer van Maarten Roorda wint, scoort hij ongeveer 79 punten

Bij gelijk eindigen krijgt Maarten ongeveer de helft van Raouls waarde (=40) en Raoul de helft van Maartens waarde (= 39½)       

Voor een nieuw instromende speler wordt een schatting van zijn score voor de eerste ronde gemaakt; deze komt overeen met ongeveer 1/3 van zijn ingeschatte waarde voor ronde 1. Voor ronde 3 wordt dit voor de eerste twee ronden gedaan, etc.

Instromen van een speler wijzigt de ranglijst dus lichtelijk, maar niet substantieel. Worden de punten voor deze speler op basis van zijn niveau te hoog ingeschaald, dan is dat geen probleem. Hij zal worden ingedeeld tegen een speler met een gelijkwaardige positie op de ranglijst, dat wil zeggen dat zijn kans op verlies groter wordt.