Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbeschermeing (AVG) van toepassing. De leden van Schaakclub Haren hebben bij aanmelding van hun lidmaatschap enkele gegevens aan ons bekend gemaakt zodat de club de administratie goed kan voeren, competitiestanden kan bijhouden etc. Vanwege de nieuwe wet moet de club dit gebruik van gegevens (nogmaals) kenbaar maken aan de leden en hoe de club hier mee om gaat.

De NOSBO verleent hierin ondersteuning, en heeft voor alle verenigingen een template document beschikbaar gesteld. Lees de volledige privacy verklaring en  hoe Schaakclub Haren met je gegevens omgaat. Ter aanvulling kun je ook nog het privacy statement van de Nosbo lezen.

Indien je als bestaand lid het niet eens bent met de wijze waarop de Schaakclub Haren, de Nosbo of de KNSB met je gegevens omgaat, kun je dit bezwaar aan het bestuur kenbaar maken. In dat geval zal er geprobeerd worden een oplossing te vinden.