Nadat Joris Spanjer afgelopen vrijdag de beker in de wacht sleepte, staat vrijdag 20 mei staat de 24e, en laatste, ronde van de interne competitie in De Octopus (Mellenssteeg 16) op het programma.

De beste 4 van de interne plaatsen zich voor de play-offs en daarvoor moet je 10 partijen hebben gespeeld. In aanmerking komen nog:
1.Frans Hindriks   1036,5 - 19
2.Andreas Tasma     940,0 - 19
3.Anne Haitsma      876,5 - 11
7.Joris Spanjer     719,7 -  9
9.Tomas Hiemstra    626,5 - 10

Aanmelden kan tot 19.45 uur via een sms-bericht naar
06-41556706 of door gewoon op tijd langs te komen.

De jeugd speelt zoals altijd van 18.30-19.30 uur partijen voor de groeps- en bekercompetitie.

Andreas Tasma: De interne competitie van Haren (zie Stand interne) is vernieuwd met een gewijzigd indelingssysteem. Om een te sterke terugval op de ranglijst van spelers die extern spelen of afwezig zijn te voorkomen, wordt afwezigheid in alle gevallen enigszins gecompenseerd.

Het nieuwe systeem werkt globaal als volgt:

Waarde speler
Elke speler heeft een eigen waarde die grosso modo overeenkomt met zijn of haar positie op de ranglijst. De nummer 1 heeft een waarde van 80 en de nummer 2 een waarde van 79. Deze waarde neemt bij elke lagere positie met 1 punt af tot de laatste speler op de ranglijst.

Wanneer de nummer 2 wint van de nummer 1 krijgt hij of zij een score die gelijk is aan de waarde van nummer 1. De nummer 2 krijgt bij winst 80 punten. De nummer 1 krijgt voor een overwinning op nummer 2 het aantal punten dat gelijkstaat met de waarde van de nummer 2, in dit geval 79. Bij een remise krijgt de nummer 1 de helft van de waarde van nummer 2 (79:2 = 39,5) en de nummer 2 de helft van de waarde van nummer 1 (80:2=40).

De waarde van een speler bepaalt hoever deze zakt op de ranglijst wanneer hij of zij afwezig is. In dat geval krijgt de speler 1/3 van zijn eigen waarde. Dit betekent dat absentie nooit leidt tot 100% puntverlies, zodat afwezigheid niet te zwaar wordt bestraft.

Compensatie externe wedstrijd
Wanneer een speler op een speelavond een externe wedstrijd heeft, ging dat altijd ten koste van zijn positie op de ranglijst. Daardoor wordt de speler gecompenseerd met een toekenning van de helft van zijn eigen waarde. Veel schakers komen ook niet opdagen voor de interne als ze op een andere dag in de week van de interne clubavond extern spelen. Wanneer dit op een speler van toepassing is, kan deze zich officieel afmelden om aanspraak te maken op de helft van zijn waarde. Zo leidt het meespelen voor een team van Haren niet tot een grote daling op de ranglijst en voelen schakers niet de verplichting om twee keer per week te schaken. Om tegemoet te komen aan gastleden, mogen deze ook gebruikmaken van deze regeling.
Op de 50%-regeling is de volgende beperking van kracht: zonder officiële afmelding wordt er niet met 50% van de eigen waarde gecompenseerd, maar met de gebruikelijke 33%.

Bij het toevoegen van een nieuwe speler aan de interne competitie wordt deze met terugwerkende kracht als afwezig in de vorige ronden ingevoegd.

Systeem Keizer
Het bovenstaand beschreven systeem - systeem Keizer - is een complex systeem waarbij verschillende herberekeningen worden gehanteerd. Nadat de slotronde is verspeeld, bijvoorbeeld, wordt de definitieve stand berekend door alle spelers op de ranglijst eenmaal allemaal af te melden. Op basis van deze laatste herberekening wordt de eindstand vastgesteld.

Voor het goed functioneren van het systeem Keizer is het van belang dat spelers zoveel mogelijk worden ingedeeld tegen een tegenstander met een ongeveer gelijkwaardige positie op de ranglijst. De competitieleider kan in sommige gevallen besluiten tot een andere indeling. Uitgangspunt hierbij is dat de definitieve stand niet oneigenlijk wordt gemanipuleerd door de competitieleider.

Indeling
Deelnemers kunnen op basis van de stand op de ranglijst een redelijke inschatting maken tegen welke speler ze voor de volgende ronde worden ingedeeld. In het nieuwe indelingssysteem van Haren worden tegenstanders tegen elkaar ingedeeld op basis van hun positie op de ranglijst. Een speler wordt in principe ingedeeld tegen een andere speler die een zo gelijkwaardig mogelijke positie op de ranglijst inneemt. Dit betekent idealiter dat de nummer 1 tegen
de nummer 2 speelt, de nummer 3 tegen de nummer 4, et cetera. Bij het indelen zal hierop door het systeem veelvuldig een uitzondering gemaakt worden. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

· De interne competitie kent periodes van 7 ronden; spelers die in dezelfde periode al eerder tegen elkaar hebben gespeeld komen in principe niet meer in de betreffende periode tegen elkaar uit.

· Een speler mag maximaal 2 partijen meer zwart of wit hebben gehad; wanneer bij het indelen van 2 spelers de zwart-witverhouding wordt geschonden, worden zij niet tegen elkaar ingedeeld. Het systeem streeft naar een evenwicht waarbij alle deelnemers ongeveer even vaak wit als zwart hebben.

· Door het afwezig zijn van de kortst geklasseerde speler of spelers wordt een speler uitgekozen die daarna het meest gelijkwaardig is.

· De competitieleider oordeelt dat een andere indeling de voorkeur heeft.

Play-offs
De interne wordt net als voorgaande jaren afgesloten met play-offs. Om aan het eind van het seizoen een volwaardig clubkampioen te krijgen die voldoende aan de interne heeft deelgenomen, geldt voor de play-offs de volgende regel: een speler die bij de eerste 4 eindigt maakt aansprak op de play-offs mits deze minimaal 10 partijen intern heeft gespeeld.