Net als voorgaande jaren eindigt de interne competitie feestelijk met play-offs om het clubkampioenschap. De eerste ronde is vrijdag 27 mei van start gegaan. Andreas Tasma, Anne Haitsma, Frans Hindriks en Joris Spanjer komen uit in een vierkamp om het kampioenschap van onze club. Bij gelijk eindigen wordt degene kampioen die het hoogste stond in de interne competitie. 

Anne Haitsma met wit tegen Frans Hindriks

Play-off om het kampioenschap 

Wij zijn als club trots om Joris als jeugdspeler en kandidaat voor de eindzege welkom te heten. Weinig spelers beschikken over meer wilskracht dan Joris. Menig clubavond is hij als laatste klaar met zijn partij, en niet zelden als overwinnaar. Het lijkt ondergetekende niet opportuun om zijn eigen speelstijl te karakteriseren. Een zekere voorliefde voor het eindspel kan hem in ieder geval niet ontzegd worden. Frans Hindriks en Anne Haitsma staan bekend om hun zeer aanvallende instelling. Anne Haitsma is de agressieve aanvalsspeler met een scherp ook voor tactische wendingen. Frans stelt zich doorgaans iets rustiger op, maar speelt wel volop voor het initiatief. 

  

Joris Anne Frans Andreas
Joris Spanjer Anne Haitsma Frans Hindriks Andreas Tasma

Ratinggroep A

Op voorhand is Edwin Zuiderweg de favoriet voor de eindzege. Kenmerkend voor zijn speelstijl is zijn enorme uithoudingsvermogen en zijn vermogen tactische kansen waar te nemen. Toch kan hij rekenen op flinke tegenstand van de overige deelnemers: Tomas Hiemstra is befaamd om zijn grillige speelstijl waarmee hij menig sterk schaker al heeft weten te verrassen. Met zijn tactisch instinct voelt hij feilloos aan waar de zwaktes van zijn tegenstanders liggen. Oudgediende Henk Seijen weet het zijn medeclubgenoten bij Staunton altijd lastig te maken. Raoul Suurmeijer heeft een aanvallend positionele stijl en waagt zich af en toe weleens aan een gambietje. 

Raoul Suurmeijer Henk Seijen Edwin Zuiderweg Tomas Hiemstra
Raoul Suurmeijer Henk Seijen Edwin Zuiderweg Tomas Hiemstra

Ratinggroep B 

Alle ingrediënten voor een flinke strijd zijn aanwezig. De deelnemers hebben een vergelijkbaar niveau, dus iedereen maakt kans om deze vierkamp op zijn naam te schrijven. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar de prestaties van Loek die bij de jeugd dit seizoen al verschillende successen heeft geboekt. De gevaarlijkste speler is Ton Bontsema met zijn pure aanvalsdrift. Hij is de haai onder de deelnemers die al menig grote vis heeft verschalkt. Hoe sterker de tegenstander hoe meer hij zijn tanden laat zien. Ook Majid Hashemy zoekt graag het initiatief op en is als het moet een taaie verdediger. Tony Westermann zet zijn partijen gedegen op en komt doorgaans goed uit de startblokken. Het is aan zijn tegenstanders om zijn zwakke punten op te sporen.

Tony Loek Majid Ton
Tony Westermann Loek van der Hagen Majid Hashemy Ton Bontsema

Ratinggroep C

Het is zeer moeilijk te voorspellen wie deze vierkamp op zijn naam gaat schrijven. Vincent Rightering Blenken Raaijen heeft dit jaar bij de volwassenen van zich laten horen. In de beker wist hij Andreas Tasma een gevoelige nederlaag toe te brengen met de witte stukken. Hij heeft een attractieve stijl met vlot actief spel. Remco Kieft is de debutant van schaakclub Haren en speelt zonder compromissen. Ook hij liet met de beker van zich horen door Maarten Roorda met een duivelse truc de loef af te steken. Ook de overige deelnemers maken een goede kans op de eindoverwinning. De speler met de hoogste rating is de ingevlogen Sissaan Chiel van Huisteden. Zoals we straks zullen zien is hij een rasechte aanvalspeler. Tot slot moeten we zeker Petra Raaijen niet onderschatten. Achter het bord maakt zij een geduldige en onverzettelijke indruk.   

Vincent Petra Chiel  
Vincent Richtering Blenken Raaijen Petra Raaijen Chiel van Huissteden  

De loting           

Doordat het aantal speelrondes met drie oneven is, is de kleurverdeling onder de spelers onevenwichtig. Volgens het standaard speelschema van de KNSB spelen de nummers 1 en 2 van de poule tweemaal met wit. De nummers 3 en 4 hebben de eer in twee partijen de zwarte stukken aan te voeren. Op basis van jarenlange statistieken is gebleken dat met wit meer gescoord wordt dan met zwart. Gemiddeld genomen scoren de witspelers met een percentage tussen de 50 en 55% iets beter dan de zwartspelers. Om die reden werd er voorafgaand aan de indeling geloot, waarbij Loek van der Hagen en Tomas Hiemstra de eer hadden de lootjes te trekken. Klik voor een volledig overzicht van indeling, speelschema en resultaten hier.

Een strijdlustig begin

De deelnemers lijken deze wel van plan om alle statistieken te tarten. Twee zaken springen in het oog: geen enkele partij zal een vredig einde kennen, want remises blijven uit. Verder hebben de zwartspelers er duidelijk zin in. Zwart domineert met een opvallend hoog percentage van 62,5 %!

De Play-off

Wit zal in de strijd om het clubkampioenschap deze avond geen rol van betekenis spelen bij de Play-off, ook al ziet het daar in eerste instantie niet naar uit. Frans Hindrik kiest met zwart voor een aanvallende Benoni-opstelling tegen Anne Haitsma. Deze weet daar wel raad mee en zet Frans het mes op de keel. De oogst is een overwegend eindspel met een volle pluspion, maar Frans slaagt er toch in zijn loper in stelling te brengen met een gevaarlijke matdreiging, die wit weet te pareren. Er volgt een schimmige fase, waarin wit er niet in slaagt de pion meer in een beslissend voordeel om te zetten. Als de stofwolken zijn opgetrokken is er een remise-achtig eindspel ontstaan. Nadat de zwarte en witte pionnen op de koningsvleugel zijn gesneuveld snellen beide spelers zich naar de damevleugel, waar wit nog steeds een pluspion heeft. Frans legt net iets meer behendigheid aan de dag en kan tot ieders verrassing op het eind een vol punt incasseren.

Joris lijkt in de beginfase met wit af te steven op een gevaarlijke variant van het damegambiet met een loper op f4, maar kiest bij nader inzien toch voor een tammere opzet met een snelle ontwikkeling van de damevleugel. De combinatie van een toren op c1 en een paard op d2 speelt vooral zwart in de kaart. Met het sterke ... Db6 zet Andreas zowel de pion op d4 als de pion op b2 onder druk. Het gevolg is pionwinst voor Andreas, maar het gehoopte winnende voordeel blijf voorlopig uit. Joris legt de zwarte koningsvleugel volledig lam. In de analyse geeft de engine wel de voorkeur aan zwart, maar komt deze niet met een goed plan. De partij kan nog alle kanten op. Helaas voor Joris weet hij zijn initiatief niet vast te houden. Nadat er enkele lichte stukken zijn geruild is het eindspel een gelopen race. Met een sterke loper tegen een minder actief paard en bovendien een pluspion is de rest eenvoudig: 0-1! Partij, met analyses van Andreas, naspelen.            

Groep A

Verrassende uitslag: Tomas verslaat Edwin. Edwin krijgt een Caro-Kann op het bord en besluit die met de Panov-Botwinnik aanval te lijf te gaan. Tomas kiest voor een moderne opstelling met fianchetto, kenmerkend voor het dynamische karakter van het moderne schaak. Een belangrijk kenmerk is de dreigende isolani voor wit. Een geïsoleerde pion op d4 geeft wit een belangrijk ruimteoverwicht en controle over de velden c5 en d5. Daar staat tegenover dat zwart de d-pion als aanvaalsdoelwit kan gaan belagen en in het eindspel betere troeven in handen heeft. Edwin besluit met Pe5 zijn witveldige loper ten de zwarte loper te ruilen, wat zwart in de kaart speelt. Wit laat zijn openingsvoordeel verzanden en Tomas komt steeds actiever te staan. Als slotakkoord wint zwart een kleine kwaliteit. Louter theoretisch heeft wit nog ruime remisekansen, maar de praktijk is weerbastiger. Tomas trekt het punt naar zich toe. De partij is, met analyses van Andreas en Edwin, na te spelen.

Raoul Suurmeijer komt in een ongunstige versie van een Scheveninger terecht. Dankzij een lichte zwakte op de damevleugel (een pion op a3) en een f-pion op f3 in plaats van f4 weet zwart zich met ...d5 volledig te bevrijden. Later in de partij lijkt Raoul toch nog in het voordeel te komen. Helaas voor hem is het slechts schijn: Henk Seijen wint de zwakke b-pion. Raoul verdedigt zich ih het vervolg nog taai, maar weet de weg naar remise niet te vinden. Als dit het beeld van de avond wordt, behaalt zwart een score van 100 %. 

Ratingroep B

Ook in ratingggroep B worden geen remise vergeven.  Ondanks zijn aanvallende instelling komt Ton met zwart erg passief uit de opening. Zijn loper op e7 staat enigszins ingemetseld door een zwarte pion op d6, waardoor Tony Westermann vrij stukkenspel heeft. Deze mist misschien een kans op tastbaar voordeel met f4, maar speelt verrassend sterk. Zwart staat passief en kan nog steeds niet breken met de centrumopstoot ...d5. Met goed spel kan zwart nog volop meedoen, maar Ton wordt ongeduldig. Hij zet zijn paard naar randveld h5. Helaas voor hem ziet hij over het hoofd dat Tony mat in twee kan geven: 1-0. De geanalyseerde partij naspelen.  

Loek van der Hagen krijgt tegen Majid een variant van het Siciliaans op het bord. Zwart houdt goed stand en wit houdt een enigszins verzwakte koningsvleugel met verspreide pionneneilandjes over: een f3-e4 pionnenblokje en een geïsoleerde h-pion. Loek heeft een witveldige loper en een paard, tegenover Majid een  zwartveldige loper en paard. Alle torens gaan van het bord en Loek ruilt zijn paard tegen de zwarte loper, waarna het paard van Majid dominant wordt. Even lijkt het zwarte paard opgesloten, maar Majid redt zich er vakkundig uit. In het eindspel is hij net iets scherper dan Loek, zodat hij het volle punt kan optekenen.

Groep C

In groep C is er eveneens volop strijd. Chiel van Huissteden stelt zich zeer aamvallend op. In ruil voor een pion ontwikkelt hij een krachtige koningsaanval die wit dwingt met de koning naar de damevleugel te wandelen. Een belangrijke vraag bliijft boven het bord zweven: overleeft wit de belegering van haar monarch? Het antwoord blijkt uiteindelijk ja te zijn. Chiel’s Dame belandt in een gevaarlijke penning, die dodelijk blijkt.

Vincent ontwikkelt met wit direct vanuit de opening een krachtig initiatief. Een zwart paard aan de rand staat gevaarlijk afzijdig. Na een misrekening van Remco, kan wit een vol paard ophalen. Dit is meer dan de zwarte stelling hebben kan.

In retrospectief kan schaakclub Haren terugkijken op een sfeervolle play-off en dito vierkampen. Wij  willen als bestuur de deelnemers aan de vierkampen bedanken voor hun tomeloze enthousiasme.  Dinsdag komen er nog twee uitgebreide partij analyses en een derde partij op de website.

Meer foto's van Harry Gielen zijn te vinden via deze link