Bijgevoegd: flyer

Aan de schaakverenigingen rond de stad Groningen

Zeer binnenkort start Groninger Combinatie met een aantal schaaktrainingen van uiteenlopende niveaus. De eerste training is in de week van 23 maart. Voor meer informatie zie bijgaande flyer. Mogelijk willen sommige van uw leden deze kans aangrijpen om hun spel te verbeteren. Kunt u dit onder de aandacht brengen? Bij voorbaat onze dank.

Groet,
Jan Baljé