Ter info het verslag van de ALV van de NOSBO op 20 september 2019.