Deel met je vrienden:

In het kader van ons 100-jarig bestaan publiceren we met enige regelmaat een verhaal of portret, met vaak een bijbehorende partij, op de site van het door Egbert Vos samengestelde en in 2011 uitgekomen jubileumboek Op een haar na eeuwig schaak... - Geschiedenis Schaakclub Haren 1915-2010:

Onlangs ontvingen we de volgende (elektronische) brief:

"Geacht bestuur,

In mijn bezit bevindt zich een door mijn vader, Hielko Engelbertus (Koos) Grommers, in 1947 gewonnen wisselbeker van uw club. Hij won blijkens de inscripties op de beker het clubkampioenschap in de jaren 1938/39, 1940/41, 1941/42, 1945/46 en voor de vijfde maal - en daarmee definitief de beker - in het verenigingsjaar 1946-1947. De inscriptie op de voet luidt: „Winnaar Mr. H.E. Grommers, 1946-’47”. Andere op de beker voorkomende namen van kampioenen sinds 1932/33 zijn: J.J. Wiersma Arts, C. Eenkema, A.J. Les, L. Bruins en E. Visser.

Mijn vader was voordat hij, naar ik aanneem omstreeks 1936, na de verhuizing van het gezin naar Haren, lid van uw club werd, vele jaren lid van Staunton. Met de heren Groot en Dijkhuis van die club had ik eerder dit jaar contact. Aan hen kon ik enige zaken betrekking hebbend op Staunton toezenden. Mijn vader, geboren in 1893, was - voorzover ik (geboren in 1940) later heb begrepen - een trouw bezoeker van de clubavonden in het toenmalige cafe/restaurant Van der Woude in het centrum van het dorp. Vooral na zijn pensionering in 1958 schaakte hij nog een aantal jaren regelmatig met de iets oudere heer A.J. Les bij ons thuis aan de Wilhelminalaan. Ook ontving hij daar - de op uw website genoemde - Dr. Boerma, die een stuk jonger was en toen nog niet met pensioen. Beide heren kan ik mij goed herinneren. Mijn vader leerde mij het schaakspel. Tot zijn overlijden in 1968 speelde ik af en toe „vluggertjes" met hem. Verder dan het schoolteam van het Praedinius Gymnasium heb ik het overigens in wedstrijd-/clubverband niet gebracht. Van schaakspelen kwam later niets meer, alleen schaakrubrieken/-problemen in kranten als NRC en Engelstalige pers hielden mij nog enigszins bij de schaakles! Tijdens mijn loopbaan bij Hoogovens bezocht ik vanaf eind jaren zestig ik wel vaak het Schaaktournooi in Wijk aan Zee.

Mijn vraag aan u is of u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van de kampioensbeker uit 1947. Mogelijk is er een prijzenkast o.i.d., waarin hij een plaats kan vinden. Met mijn in Groningen wonende neef, kleinzoon en naamgenoot van mijn vader, sprak ik af dat ik mij tot u zou richten. In geval u geïnteresseerd bent, zouden mijn neef en ik voor volgend jaar een afspraak kunnen maken om u de beker te overhandigen."

Ik kon de heer Grommers berichten dat zijn vader ook nog in de seizoenen 1947/1948, 1949/1950, 1951/1952, 1953-1954 en 1954/1955 clubkampioen is geweest en daarmee recordhouder. Ook is de voornaam van Mr. H.E. Grommers nu bekend, het waren niet de tijden van elkaar bij de voornaam noemen of zoals zijn zoon nog terugschreef: "Het was dus „Les” en „Grommers”, wanneer men met elkaar speelde!"
Volgend jaar nemen we graag de wisselbeker in ontvangst en krijgt deze een ereplek in onze prijzenkast!